mmol/l, mg/dl là gì? và có gì khác nhau

Cả hai đơn vị này đều được sử dụng để đo lượng đường trong máu, chỉ là theo 2 cách khác nhau

Mmol/l cho biết nồng độ số mol, là số phân tử của một chất trong một thể tích xác định, trong trường hợp này là 1 lít. Còn mg/dl cho biết nồng độ theo tỉ lệ giữa trọng lượng và thể tích, trong trường hợp này là miligam trên decilit.

  • Mmol/l (milimol/ lít): là đơn vị tiêu chuẩn quốc tế để đo nồng độ glucose trong máu – còn được gọi là milimolar (mM). Đơn vị này được sử dụng ở Anh. 
  • Mg/dl (imiligam/decilit): là đơn vị đo nồng độ glucose trong máu ở Mỹ.

Cách đổi mmol/l sang mg/dl và ngược lại.

  • Đổi mmol/l sang mg/dl: mg/dl = 18 x mmol/l
  • Đổi mg/dl sang mmol/l: mmol/l = mg/dl : 18

Ví dụ: 

  • Đường huyết của bạn là 120 mg/dl thì đổi sang mmol/l là: 120 : 18 = 6.67 (mmol/l)
  • Đường huyết của bạn là 6 mmol/l thì đổi sang mg/dl là: 18 x 6 = 108 (mg/dl)