mmol/l, mg/dl là gì? và có gì khác nhau

mmol/L và mg/dL là đơn vị đo của chỉ số đường huyết

mmol/L (milimol/lit) được sử dụng chủ yếu trong các nước châu Âu và là đơn vị chuẩn trong toàn cầu, trong khi đó, mg/dL (milligrams/deciliter - miligram trên deciliter máu) được sử dụng chủ yếu tại Hoa Kỳ và một số nước khác.

Mức độ đường huyết bình thường cho người lớn là 70-120 mg/dL (hoặc 4-6.7 mmol/L). Tuy nhiên, mức độ đường huyết của mỗi người có thể khác nhau.

 

Để chuyển đổi giữa các đơn vị, có thể sử dụng công thức:
    mg/dL ÷ 18 = mmol/L.
Đổi sang ngược lại cũng có thể thực hiện bằng cách nhân:

    mmol/L x 18 = mg/dL

 

mmol/L cho biết nồng độ số mol của một chất trong một lít, trong khi mg/dL cho biết nồng độ theo tỉ lệ giữa trọng lượng và thể tích.

Nếu đường máu tại thời điểm bất kỳ lớn hơn 200 mg/dl (11.1 mmol/l), có thể chẩn đoán đã mắc bệnh đái tháo đường.

Nguồn tham khảo: https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/vai-tro-cua-dinh-luong-glucose-trong-mau