Insulin: 1 IU là tương đương sinh học của khoảng 0,0347 mg inulin của người hay 45,5 microgam insulin tinh thể nguyên chất (chính xác là 1/22 mg)

Dưới đây là thông tin đầy đủ về một số vitamin phổ biến, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi từ IU (International Unit) sang mg (milligram) hoặc mcg (microgram) tùy thuộc vào từng loại vitamin:

 • Vitamin A (Retinol):

  • 1 IU vitamin A ≈ 0.3 mcg retinol hoặc 0.6 mcg beta-carotene
 • Vitamin D (Cholecalciferol):

  • 1 IU vitamin D ≈ 0.025 mcg (microgram) vitamin D
 • Vitamin E (Tocopherol):

  • 1 IU vitamin E ≈ 0.67 mg d-alpha-tocopherol hoặc 0.9 mg dl-alpha-tocopherol
 • Vitamin K (Phylloquinone):

  • 1 IU vitamin K ≈ 0.025 mcg (microgram) vitamin K
 • Vitamin C (Ascorbic Acid):

  • 1 IU vitamin C ≈ 0.05 mg ascorbic acid

Bạn có thể tìm hiển thêm về thông tin vềµg là gì? 1µg bằng bao nhiêu mg?

 • Công cụ chuyển đổi nhanh